Antonín Procházka: Přes přísný zákaz dotýká se sněhu

Antonín Procházka: Přes přísný zákaz dotýká se sněhu

Stručný popis děje: Nespravedlivě odsouzený účetní Eda se vrací z vězení ke své milované ženě Nině. Ta ale už nějakou dobu prožívá milostné dobrodružství se ženatým trianglistou Erikem. Erik v zoufalé snaze nebýt manželem objeven spadne z promrzlého balkónu a dostane se k ošetření k majitelce domu - paní domácí Editě. Ta, sama vdova, k němu okamžitě vzplane láskou. Nina se snaží zase najít cestu ke svému Edovi, ten ale její city neopětuje, myslí si, že se z něj ve vězení stal homosexuál. Jeho obavy rozptyluje probační a mediační pracovnice Ester, po které vzplane touhou. Zhrzený milenec Erik se snaží získat Ninu zpět pokusem o vraždu domácí Edity, ze které pak zamýšlí obvinit právě na Edu. Tento pokus překazí zloděj Jarda Sklo, bývalý Edův spoluvězeň. Mezi Jardou a zklamanou Editou vzplane láska, stejně jako mezi Edou a Ninou - tu Eda zachrání před ruským mafiánem Vasilem. Sociální pracovnice Ester končí v náručí vzdělaného policisty Leopolda, který se po celou dobu snaží přijít na kloub tomu, co se to v domě a  okolí děje. Chudák Erik bloudí městem a snaží se dosáhnout odpuštění manželky Naděždy.