O souboru

 

Náš divadelní soubor navazuje na činnost kyjovických sokolských divadelníků  z předválečné i poválečné doby do roku 1948. Činnost byla obnovena za doby totality pod hlavičkou Osvětové besedy a pokračovala až do Sametové revoluce.

     Po obnovení Sokola po roce 1989 soubor vystupoval pod hlavičkou ADS Sokol Kyjovice. Od té doby  byly uvedeny hry Poněkud ztracená princezna, Malá mořská víla, Zbloudilý syn, Naše drahé děti, Oženit se, je vždy riziko, Šašek a princezna, Past na myši, Jednou na Silvestra, Dobývání princezny Turandot, Katerinka - Kača, Půlnoční vlak, Je to v rodině. Soubor se obměňoval podle věku účinkujících a podle okolností.

V roce 2007 byl přejmenován na AmDS  "Pod zámkem“ při TJ Sokol Kyjovice.

    V současné době má náš soubor 12 stálých členů a podle potřeby u nás hostují i jiní ochotníci, dokonce i ze vzdálenějšího okolí. Členy souboru jsou studenti, studující v různých městech nebo zaměstnanci, pracující na směny, a proto  je velmi těžké sladit dobu zkoušek. Vyžaduje to jejich velkou obětavost, někdy i finanční náročnost při dojíždění.V místě se těšíme velké přízni, vystupujeme ale i v okolních obcích. Hráli jsme lázeňským hostům v lázních Klimkovice, dále v Rehabilitačním centru v Hrabyni, v Háji ve Slezsku, pravidelně se zúčastňujeme divadelních přehlídek „Těškovické jaro“, oblastní soutěžní přehlídky divadelních souborů „ŠTIVADLO“ ve Štítině u Opavy a Národní přehlídky v Boskovicích.Soubor vystupuje i při různých akcích v obci, kde úspěšně reprezentujeme naši TJ Sokol. Naše představení se konají v místním hostinském sále, který je díky pochopení a přízně pana hostinského naší domovskou scénou.

    V současné době nacvičujeme pro Vás nacvičujeme novou hru.